ELITE 2019-2020

Schwimmerinnen 

 

Chobaz Vanessa (MORG)              
Egli Mila (LNZ)                   
Grosvenor Emma (SYB)             
Helfer Anouk (SYB)                  
Peschl Joelle (SYB)                   
Semon Alicia (DSV)
Semon Fanny (DSV)
Thöni Alyssa (LNZ)
Varesio Margaux (SYB)
Vetter Mahelet (SYB)
Weibel Alissa (LNZ)
Zollinger Tessa (LNZ)